Pojištění lodí proti krádeži a poškození
  • Cena pojištění je 10% z celkové částky půjčovného a dopravy, před odečtením slev. Vztahuje se na neúmyslené poškození plavidla při plavbě.
  • Odcizení se vztahuje pouze na lodě a rafty které byly řádně zabezpečené. U jakékoliv škody je 10% spoluúčast minimálně 3000Kč.
  • Toto pojištění se nevztahuje na úmyslné poškození, případně na poškození věci, tam, kde je plutí zakázáno, dále na lokalitách WW3 a výše a při vyhlášených stupních povodňové aktivity.
  • Netýká se poškození ohněm, u raftů se netýká při roztržení válce vlivem vysokého tlaku v komorách raftu.
  • Pojištění se nevztahuje na ostatní vybavení (pádla, barely, vaky, vesty , atd.). Nelze pojistit jenom část půjčeného vybavení, např. 1 loď z 10ti lodí.
  • Pojištění je interní záležitostí půjčovna lodí Vod-Dog při případném poškození nebo krádeži lodí posuzuje uplaněnost pojištění obsluha Půjčovna lodí Vod-Dog.